Yayin Submission for the development of practical tools to assist law enforcement bodies in promoting and protecting human rights in the context of peaceful protests

2753
Submission for the development of practical tools to assist law enforcement bodies in promoting and protecting human rights in the context of peaceful protests
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (HUMAN RIGHTS ASSOCIATION)
Bilgi Notu
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.