Yayin CONSCIENTIOUS OBJECTORS TO MILITARY SERVICE Briefing paper regarding the OHCHR of Türkiye

2754
CONSCIENTIOUS OBJECTORS TO MILITARY SERVICE Briefing paper regarding the OHCHR of Türkiye
Vicdani Ret İzleme
Bilgi Notu
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Vicdani Ret Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.