Yayin Rule 9.2. Submission- Opuz v. Turkey Group of Cases (no. 33401/02)

2755
Rule 9.2. Submission- Opuz v. Turkey Group of Cases (no. 33401/02)
Mor Çatı Women's Shelter Foundation
Bilgi Notu
2023
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Kural 9.2 sunumu
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.