Yayin Rule 9.2. Submission- G.U. v. Turkey (Application No. 16143/10)

2757
Rule 9.2. Submission- G.U. v. Turkey (Application No. 16143/10)
Association for Struggle Against Sexual Violence
Bilgi Notu
2023
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Kural 9.2 sunumu
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.