Yayin İnsan Hakları Komitesi- Türkiye 2. periyodik raporu öncesi sorun listesine verilen yanıtlar(CCPR /C/TUR/2)

2759
İnsan Hakları Komitesi- Türkiye 2. periyodik raporu öncesi sorun listesine verilen yanıtlar(CCPR /C/TUR/2)
BM İnsan Hakları Komitesi
Bilgi Notu
2023
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.