Yayin Kadınların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararı ve İzahat Belgesi

276
Kadınların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararı ve İzahat Belgesi
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi
2002
Kadınların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararı ve İzahat Belgesi
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi (CDEG)
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.