Yayin İnsan Hakları Komitesi- Türkiye’nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesi (CCPR /C/TUR/QPR/2)

2760
İnsan Hakları Komitesi- Türkiye’nin ikinci periyodik raporunun sunulmasından önceki konuların listesi (CCPR /C/TUR/QPR/2)
BM İnsan Hakları Komitesi
Bilgi Notu
2021
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.