Yayin İnsan Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (CCPR / C/TUR/CO/1)

2761
İnsan Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (CCPR / C/TUR/CO/1)
BM İnsan Hakları Komitesi
Bilgi Notu
2012
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.