Yayin Anayasa’nın 24. ve 41. Maddelerine İlişkin DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İZLEME RAPORU

2762
Anayasa’nın 24. ve 41. Maddelerine İlişkin DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İZLEME RAPORU
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
Raporlar
2023
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Ulusal STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.