Yayin İşkenceyle Mücadele Örgütü (APT) BM İşkenceye Karşı Komite (UN CAT) Alternatif Raporlama Rehberi

2763
İşkenceyle Mücadele Örgütü (APT) BM İşkenceye Karşı Komite (UN CAT) Alternatif Raporlama Rehberi
BM İşkenceye Karşı Komite (UN CAT)
El Kitabı/Kılavuz
2013
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İşkenceye Karşı Komite
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.