Yayin Evrensel Periyodik İnceleme (Dördüncü Döngü): İlgili paydaşların yazılı sunumları için bilgi ve kılavuzlar

2764
Evrensel Periyodik İnceleme (Dördüncü Döngü): İlgili paydaşların yazılı sunumları için bilgi ve kılavuzlar
Evrensel Periyodik İnceleme (UPR - EPİ)
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Evrensel Periyodik İzleme
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.