Yayin Uluslararası Çalışma Standartlarının Uygulanması, 2024- Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi Raporu

2765
Uluslararası Çalışma Standartlarının Uygulanması, 2024- Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi Raporu
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
Raporlar
2024
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Haklarının Yaygınlaştırılması ve Korunması
Çalışma Hakkı
İşçiler/Çalışanlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.