Yayin Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasını Öngören, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi’ne Ek 13 No'lu Protokol

277
Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasını Öngören, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi’ne Ek 13 No'lu Protokol
Avrupa Konseyi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
2002
Ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasını öngören, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi’ne Ek 13 No'lu Protokol
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Yaşam Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.