Yayin Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor

278
Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor
Avrupa Konseyi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
1999
Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Kültürel Haklar
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.