Yayin Türkiye'de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller

28
Türkiye'de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
Raporlar
İstanbul
2010
Sivil toplumun en önemli konularından biri olan Örgütlenme Özgürlüğü’nün ülkemizde hangi algılamalar, uygulamalar, yanlış ve önyargılı mevzuat ve bazı değişik yöntemlerle nasıl engellendiğinin araştırıldığı; Avrupa Komisyonunun, Demokratikleşme ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında kaynak tahsis ederek desteklediği Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi için Metodoloji Geliştirilmesi Projesi tamamlanmıştır. Bu yayın iki rapordan oluşmaktadır. Bunlardan ilki Av. Orhan Kemal Cengiz tarafından kaleme alınan Dernekler Mevzuatının Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Değerlendirilmesi Raporu’dur. İkincisi ise bölgesel ve ulusal atölye çalışmaları ve uzmanların görüşleriyle oluşturulan pilot izleme mekanizmasının sonuçlarını bulabileceğiniz İzleme Değerlendirme Raporu’dur.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları İzleme
Örgütlenme Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.