Yayin 5/1 Sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararının Ekinde Yer Alan 15(c) Paragrafı Uyarınca İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Hazırlanan Özet

280
5/1 Sayılı İnsan Hakları Konseyi Kararının Ekinde Yer Alan 15(c) Paragrafı Uyarınca İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Hazırlanan Özet
BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2010
5/1 sayılı İnsan Hakları Konseyi kararının ekinde yer alan 15(c) paragrafı uyarınca İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından Hazırlanan Özet Bu rapor, evrensel periyodik değerlendirme için 25 paydaş tarafından yapılan sunumların özetini içermektedir. Rapor, İnsan Hakları Konseyinin kabul ettiği genel kılavuzların yapısına uygun biçimde hazırlanmıştır. Bu rapor Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (BMİHYK) herhangi bir düşüncesini, görüşünü ya da önerisini ya da ileri sürülen iddialara ilişkin herhangi bir yargısını ya da kararını içermemektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Evrensel Periyodik İzleme
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.