Yayin 63/155 Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetle Mücadelenin Yoğunlaştırılması Genel Kurul Kararı

281
63/155 Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetle Mücadelenin Yoğunlaştırılması Genel Kurul Kararı
Birleşmiş Milletler
Karar
Birleşmiş Milletler
2008
63/155 Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetle Mücadelenin Yoğunlaştırılması Genel Kurul Kararı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.