Yayin Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Alma Ata Bildirisi

284
Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Alma Ata Bildirisi
Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Katılımcıları
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı
1978
1978 senesinde Eylül ayının on ikinci gününde Alma Ata’da yapılan Temel Sağlık Hizmetleri konulu uluslararası konferans, dünyadaki tüm insanların sağlıklarını korumak ve daha iyi bir duruma getirmek için tüm hükümetlerin, tüm sağlık ve kalkınmada görevli olanların ve dünya toplumlarının en kısa bir zamanda gerekli işlemlerin yapılmasına olan gereksinmeyi belirleyen Alma Ata Bildirisini yayınlamıştır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Diğer ilgili Ulusalararası ve bölgesel kuruluşlar
Sağlık Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.