Yayin BM İnsan Hakları Komitesi’nin 4 No’lu Genel Yorumu:Cinsiyetler Arası Eşitlik

289
BM İnsan Hakları Komitesi’nin 4 No’lu Genel Yorumu:Cinsiyetler Arası Eşitlik
Birlemiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1981
BM İnsan Hakları Komitesi’nin 4 No’lu Genel Yorumu:Cinsiyetler Arası Eşitlik
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.