Yayin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 14: Yeni Kölelik Biçimleri

290
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 14: Yeni Kölelik Biçimleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
1991
İnsan hakları konularında kamusal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan kampanyalara ek olarak, bu bilgi kitapçığı, köleliliği durdurmak ve engellemek için uluslararası alanda çalışmalar yapmanın önemini göstermekte ve yeni kölelik biçimlerini tanımlamaktadır. Yaptıkları eylemlerle yeni kölelik biçimlerinin uzun sürmeyeceği evrensel bir insan hakları düzenini inşa etmek için katkı sunan özel gruplara ve bireylere ayrıca önerilerde bulunulmaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Kölelik Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.