Yayin Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi

292
Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi
Birleşmiş Milletler
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
2000
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Binyıl Bildirgesi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.