Yayin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi

293
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi
Birleşmiş Milletler
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
1959
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi 20 Kasım 1959 (RG 27.01.1995 sy. 22184)
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Temel Prensipler
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.