Yayin BM Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Taslak Raporu Türkiye 2010

296
BM Evrensel Periyodik Değerlendirme Çalışma Grubu Taslak Raporu Türkiye 2010
Birleşmiş Miletler
Raporlar
Birleşmiş Milletler
2010
Taslak raporda, gözden geçirme sürecine ilişkin özet bilgi (Türkiye tarafından yapılan sunum ve etkileşimli diyalog süreci ve Türkiye’nin verdiği yanıtlar) ile sonuçlar ve öneriler bölümü yer almaktadır. Bu çeviri, raporun sadece sonuçlar ve öneriler bölümünü kapsamaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Konseyi
Evrensel Periyodik İzleme
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.