Yayin BM Genel Kurulu 57/176 no'lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti

297
BM Genel Kurulu 57/176 no'lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti
Birleşmiş Milletler
Karar
Birleşmiş Milletler
2002
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Elli Yedinci Oturum, 2002 102. Gündem Maddesi Üçüncü Komite’nin raporu (A/57/549) üzerine 57/176 no'lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Kararlar
İnsan Ticareti
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.