Yayin BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 6. Dönemsel Raporun Değerlendirilmesiyle Hazırlanan Sorun ve Soruların Yer Aldığı Listeye Verilen Yanıtlar

299
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 6. Dönemsel Raporun Değerlendirilmesiyle Hazırlanan Sorun ve Soruların Yer Aldığı Listeye Verilen Yanıtlar
Türkiye
Nihai Gözlem Raporu
Türkiye
2010
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme Sözleşmesi Ön oturum çalışma grubu Kırk altıncı oturum 12-30 Temmuz 2010 6. dönemsel raporun değerlendirilmesiyle hazırlanan sorun ve soruların yer aldığı listeye verilen yanıtlar
Raporlar
Ulusal Kamu Kurumlarının Raporları
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.