Yayin Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına dair Ek Sözleşme

301
Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına dair Ek Sözleşme
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1956
BM Genel Kurulu tarafından 7 Eylül 1956'da kabul edilen Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına dair Ek Sözleşme
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Kölelik Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.