Yayin Cebri veya Mecburi Çalıştırılmaya İlişkin Sözleşme

303
Cebri veya Mecburi Çalıştırılmaya İlişkin Sözleşme
BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1930
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün üyeleri tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü’nün statüsü hükümleri gereğince onanmak üzere cebri çalıştırmaya müteallik 1930 tarihli Sözleşme adını taşıyacak olan Cebri veya Mecburi Çalıştırılmaya İlişkin Sözleşme kabul edilmiştir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Çalışma Hakkı
İşçiler/Çalışanlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.