Yayin Dünya Sağlık Örgütü Anayasası

304
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası
Dünya Sağlık Örgütü
Kanun
Birleşmiş Milletler
1946
Birleşmiş Milletler Beyannamesine uygun olarak bu Anayasaya bağlı olan Devletler, tüm milletlerin mutluluğu, uyumlu ilişkileri ve güvenliği için aşağıdaki ilkelerin temel olduğunu ilan ederler: Sağlık, sadece hasta veya sakat olmama hali değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halidir. Erişilebilecek en yüksek düzeyde, sağlıktan yararlanmak, ırk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal koşullar gözetmeksizin her insanın temel haklarından biridir...
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Sağlık Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.