Yayin Harb Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi

305
Harb Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1949
Harb Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.