Yayin Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı

306
Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı & Avrupa Konseyi
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi & Avrupa Birliği
2010
AB ayrımcılık yasağı yönergeleriyle ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. maddesi ve 12 no’lu protokolüyle oluşan Avrupa ayrımcılık yasağı hukukunda çeşitli bağlamlar ve temellerde ayrımcılık yasak edilir. Bu El Kitabı, tamamlayıcı sistemler olarak bu iki kaynaktan doğan ayrımcılık yasağı hukukunu incelemekte, örtüştükleri noktalarda bunlara karşılıklı olarak dayanmakta, mevcut olan farkları da aydınlatmaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.