Yayin Özürlü Kişilere Tanınacak Fırsat Eşitliği Konusunda AB Konseyi Kararları

308
Özürlü Kişilere Tanınacak Fırsat Eşitliği Konusunda AB Konseyi Kararları
Avrupa Birliği Konseyi
Karar
Avrupa Birliği Konseyi
1996
Konsey’de ve üye ülkeler hükümet temsilcilerinin 20 Aralık 1996 tarihinde Konsey Bünyesinde yaptıkları toplantıda özürlü kişilere tanınacak fırsat eşitliği konusunda aldıkları kararlar.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Birliği
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.