Yayin AİHS kapsamında Temel İnsan Hakları

309
AİHS kapsamında Temel İnsan Hakları
Durmuş Tezcan
Makale
Ankara
2006
Bu metin, çok kısa bir özet olup, genç mesleştaşlarım Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM ve Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR ile birlikte yayınladığımız AİHS Açısından Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu isimli eser temelinde (bkz. TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ SANCAKDAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI SORUNU, 2.b, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2004, 672 s.), Yrd.Doç.Dr. Murat ÖNOK’unda katılımıyla özet kitap olarak çıkardığımız eserden (TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ SANCAKDAR Oğuz /ÖNOK Murat, İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2006, 488 s.) bazı alıntılar da içermektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler için, anılan eserlere başvurulmasını salık veriyoruz.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.