Yayin Özel Hayatın Gizliliğini Ihlal Ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu İle İlgili Bazı Gözlemler

310
Özel Hayatın Gizliliğini Ihlal Ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu İle İlgili Bazı Gözlemler
Durmuş Tezcan
Makale
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
2013
Bu çalışmada özellikle, bir iş yerinde halen çalışmakta olan bir personelin veya kendi isteğiyle işten ayrılmış bir eski çalışanın iş yerinin kendisine tahsis ettiği e-posta servisinden yapmakta olduğu yazışmaların işverence denetlendiğinin kanıtlanması halinde, bu denetimin anılan suçların oluşmasına vücut verip veremeyeceği üzerinde durulmasında yarar görülmüştür.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Özel Hayatın Korunması Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.