Yayin Ağ Analizi ve Haritalama Yönteminin İnsan Hakları Alanındaki Potansiyel Kullanımları

312
Ağ Analizi ve Haritalama Yönteminin İnsan Hakları Alanındaki Potansiyel Kullanımları
Amerikan Bilimsel İlerleme Birliği (American Association for the Advancement of Science); Skye Bender-deMoll
Raporlar
Amerika Birleşik Devletleri
2008
AAAS Bilim ve İnsan Hakları Programı, ağ (network) analizi ve ağ haritalarının insan hakları problemleri alanındaki uygulamalarını araştırıyor, çünkü bu yeni ortaya çıkmakta olan tekniklerin analiz, iletişim, insan hakları ve stratejik planlama konularında bizlere yeni yaklaşımlar sunması mümkün. Üstelik bu yeni araçların potansiyel faydaları yalnızca sanayi ya da ulusal çıkarlar alanıyla sınırlı değil, BM deklarasyonlarında ortaya konan temel insan haklarının gerçek anlamıyla hayata geçirilmesi için mücadele eden gruplar da bu araçlardan faydalanabilirler. Bu raporun amacı, ağ analizi ve haritalama tekniğinin temel kavram ve pratiklerini açığa çıkarmak; geçerli tekniklerin insan hakları camiasına en etkin şekilde nasıl yayılabileceğini ve bu tekniklerden –sahada çalışan taban örgütlerinden politika üreten ve uygulayan kurumlara– her düzeyde azami biçimde nasıl faydalanılabileceğini ortaya koymaktır.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Genel
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.