Yayin Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi

313
Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi
Dünya Hekimler Birliği
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Lizbon
1981
Bu bildirge 34. Dünya Hekimler Toplantısı'nda kabul edilmiş olup tıp mesleğinin desteklediği ve geliştirdiği bazı temel hasta haklarını dile getirmektedir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Diğer ilgili Ulusalararası ve bölgesel kuruluşlar
Sağlık Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.