Yayin İnsan Hakları Ulusal Kurumları-İnsan Haklarının Uygulanması

314
İnsan Hakları Ulusal Kurumları-İnsan Haklarının Uygulanması
Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü; Morten Kjærum
Makale
Danimarka
2003
Bu makale, insan haklarının ulusal düzeyde uygulanması bağlamında ulusal kurumlara ilişkin öğretinin ne şekilde geliştiğini incelemektedir. Bu alanda, özellikle bu kurumların siyaset ile yasal danışma ve izleme görevleri arasındaki dengeyi kurma biçimleri bağlamında, olası engeller ele alınacaktır. Ayrıca, yeni ve kapsamlı insan hakları mekanizmasının önemini ortaya koymak üzere, bu kurumların yerel topluluklarla uluslararası sözleşme organları arasındaki mesafenin kapatılması konusunda bu kurumların oynadıkları rol tartışılacaktır.
Araştırmalar
Uluslararası STK'lar
Genel
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.