Yayin "Biz Gömülmüş Bir Nesiliz" İran'da Cinsel Azınlıklara Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet-Özet

315
"Biz Gömülmüş Bir Nesiliz" İran'da Cinsel Azınlıklara Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet-Özet
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
Raporlar
Amerika Birleşik Devletleri
2010
İran içinde ve dışında yaşayan 125 civarında İranlı lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerle son beş yıl içinde yapılan görüşmelere dayanılarak hazırlanmış bu raporda İran’ın lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler ile cinsel faaliyetleri ve cinsiyet kimliklerini ifade etmeleri sosyal ve dini normlara uymayan vatandaşlarına yönelik ayrımcılık ve şiddet olayları belgeleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu ihlalleri İran yönetiminin genel anlamda kendi vatandaşlarına uyguladığı keyfi yakalama ve gözaltı, özel hayatın gizliliğini ihlal, alıkonanlara kötü muamele ve işkence ile hukuka uygunluk ve adil yargılanma eksikliği gibi sistematik insan hakları ihlalleri bağlamında inceliyor.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.