Yayin İşkenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Protokol Işığında Ulusal Önleyici Mekanizmalar olarak Ulusal İnsan Hakları Komisyonları ve Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kurumları/Kamu Denetçileri

316
İşkenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Protokol Işığında Ulusal Önleyici Mekanizmalar olarak Ulusal İnsan Hakları Komisyonları ve Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Kurumları/Kamu Denetçileri
İşkencenin Önlenmesi Derneği (Association for the Prevention of Torture - apt)
Raporlar
Cenevre
2008
Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde; • Önleyici ziyaret gerçekleştirme yetkisi • Tüm ziyaret programını gerçekleştirmek için gerekli kaynak • Tüm alıkonulma yerlerine erişim • İlgili tüm bilgiye erişim • Özel görüşmeler yapma hakkı • Bağımsızlık • Uzmanlık • Tavsiyelerde bulunma ve tavsiyelerin dikkate alındığını gösteren cevaplar alma hakkı • Rapor yayınlama hakkı • Gerekli ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar • Güvenilirlik unsurlarından her biri ulusal insan hakları komisyonları ve kamu denetçileri bağlamında sırasıyla incelenecektir. Konular, mevcut bir komisyonu ya da kamu denetçisini UÖM olarak tayin etmiş veya tayin etmeyi düşünen ülkelerden örneklerle açıklanmıştır.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.