Yayin Jogjacarta (Yogyagarta) İlkeleri - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Alanlarında Uygulanmasına İlişkin İlkeler

317
Jogjacarta (Yogyagarta) İlkeleri - Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Alanlarında Uygulanmasına İlişkin İlkeler
Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve insan Hakları Uluslararası Servisi uzmanları
Temel Prensip
Jogjacarta
2006
Bir toplu bakışı güvence altına almak ve insan hakları alanındaki güncel uluslararası hukuk rejimine göre tüm insan haklarını eşitlik ve ayrımcılık yasağı temelinde gerçekleştirmek ve korumak amacıyla devletlere düşen yükümlülükleri açıklığa kavuşturmak çok önemlidir. Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve İnsan Hakları Uluslararası Servisi, insan haklarını savunma örgütleri ortaklığı namına, insan hakları alanında devletlere düşen yükümlülüklere daha geniş bir açıklık ve anlayış getirmek amacıyla, uluslararası hukukun cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ihlallere uygulanmasına ilişkin bir dizi hukuki ilke geliştirmeye girişmişlerdir. Seçkin bir uzman grubu, bu Ülkeler'i yazmış, geliştirmiş tartışmış ve açıklığa kavuşturmuştur. Endonezya’da Jogjakarta Gadjah Mada Üniversitesi'nde 6-9 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilen bir toplantının ardından, değişik deneyimlere ve insan hakları mevzuatı alanında uzmanlığa sahip ve 25 ülkeden gelen 29 seçkin uzman, uluslararası insan hakları hukukunun cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında uygulanmasına ilişkin İlkeler'i oybirliğiyle kabul ettiler.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Diğer ilgili Ulusalararası ve bölgesel kuruluşlar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.