Yayin Kadına Yönelik Şiddet - AB Çapında Bir Araştırma: Sonuçlara Bir Bakış

318
Kadına Yönelik Şiddet - AB Çapında Bir Araştırma: Sonuçlara Bir Bakış
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
Raporlar
AB Temel Haklar Ajansı
2014
Sivil toplum aktörleri ve BM Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW Komitesi) ve Avrupa Konseyi dahil hükümetler arası kuruluşlar, geçtiğimiz on yıllarda kadına yönelik şiddetin ne boyutlarda ve ne mahiyette tezahür ettiğini ortaya çıkarmanın yollarını aramışlardır. Her bir AB Üye Ülkesi düzeyinde gerçekleştirilen girişimlerle bu sürece destek verilmiştir. FRA araştırmasının verilerinin yayınlanmasıyla, kadına yönelik şiddetin AB’de yaşayan birçok kadının yaşamına tesir eden yaygın ve geniş kapsamlı bir insan hakkı ihlali olduğu ortaya çıkmıştır. FRA’nın AB düzeyinde yürüttüğü saha araştırması, AB Konseyi’nin AB’de kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin Görüşlerinde tekrarlayarak dile getirdiği üzere Avrupa Parlamentosu’na yöneltilen kadına yönelik şiddet konusunda veri toplanması talebine yanıt niteliğindedir. FRA, 28 AB üyesi ülkeden rastgele seçilen kadınlardan oluşan örneklemde 42,000 yüz yüze görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerin sonuçları, AB ve Üye Devlet düzeyinde mevcut veriler ve bilinen eksikliklerle birlikte değerlendirilebilir.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.