Yayin Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge

320
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Genelge
Türkiye
2006
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Genelgeler
Evlilik ve Aile Kurma Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.