Yayin Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

321
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı
Avrupa Birliği
Sözleşme
Avrupa Birliği
2000
Avrupa Topluluklarının kuruluş yıllarından itibaren, Topluluk kurumlarının, sahip oldukları geniş yetkileri kullanırken bireyin temel haklarını ihlal edebilecekleri gerekçesiyle, temel insan hakları konusunda Toplulukların tâbi olacağı açık kurallar getirilmesi yönünde görüşler ileri sürülmüştür. Sürdürülen çalışmalar, Nice’de 7 Aralık 2000 tarihinde “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı”nın imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Şartın Antlaşmalara dahil edilip edilmeyeceğine ve edilecekse bunun ne şekilde yapılacağına ileride karar verilecektir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Birliği
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.