Yayin Ayrımcılığın Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Kanunu Taslağı

322
Ayrımcılığın Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Kanunu Taslağı
Ayhan Tekinsoy, İdil Işıl Gül, Levent Korkut, Nurcan Kaya
Raporlar
Türkiye
2009
İnsan Hakları Ortak Platformu, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu ile birlikte 2009 yılında ayrımcılık uygulamalarının ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir çalışmayı yürütmüş ve uzmanların katkısıyla bir kanun teklifi taslağı hazırlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Tekinsoy, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İdil Işıl Gül, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim görevlisi ve iHOP Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Levent Korkut ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu Türkiye Program Koordinatörü Nurcan Kaya taslağı hazırlayan çalışma grubunda yer almışlardır. İnsan hakları örgütleri olarak hazırladığımız ve alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile paylaştığımız bu kanun taslağı ayrımcılıkla mücadele amacıyla Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uluslararası standart, kurum ve kavramların iç hukuk sistemine dahil edilmesi ve ayrımcılık mağdurlarının en iyi korunmasını sağlamak yasanın temel hedefleridir. Yasa üç ana bölüm yanında geçici ve ek maddelerden oluşmaktadır. Yasanın birinci bölümünde tanımlar, ayrımcılık türleri, ayrımcılık nedenleri, ayrımcı uygulamalara yönelik ana ilke ve kurallar yer almaktadır. İkinci bölüm ayrımcılık yasağının geçerli olacağı alanları ve istisnaları belirlemektedir. Üçüncü bölümde ise ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla kurulması öngörülen bağımsız kamu kurumunun oluşumu ile yetki ve görevlerine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.