Yayin BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiyeler-Türkiye Taraf Devlet Raporu

323
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiyeler-Türkiye Taraf Devlet Raporu
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
2010
Bu yayındaki metinlerden Sözleşme metni dışındaki tüm metinle İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından İngilizce orijinallerinden çevrilmiştir. Yayında yer alan Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme metni T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Türkçe çevirisidir. Türkiye Taraf Devlet Raporu ve Türkiye’nin Resmi Yanıtları başlıklı metinler T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır, ancak resmi Türkçe çevirileri yayınlanmamıştır. Bununla beraber, raporun hazırlanma sürecinde Türkiye’deki ilgili sivil toplum örgütleri ya da raporun kapsamında olan kişi ve grupları dâhil edecek girişimlerde bulunulmamış; sadece resmi kamu kurumlarının katkı sunabildiği ve sivil alanın dışarıda bırakıldığı bir yöntem izlenmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.