Yayin BMMYK Türkiye’nin BMMYK Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürü Standartlarına Uyumunun Değerlendirmesi

324
BMMYK Türkiye’nin BMMYK Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürü Standartlarına Uyumunun Değerlendirmesi
Helsinki Yurttaşlar Derneği – Türkiye / Mülteci Destek Programı
Raporlar
İstanbul
2006
Bu rapor, BMMYK Ankara Bürosunun Standartlar’ın belli kısımlarına uyumunu değerlendirmeyi ve ilgili yerlerde tavsiyelerde bulunmayı amaçlamaktadır. BMMYK’nın performansını değerlendirirken, pratikteki uygulamalardan Standartlar’da tavsiye edilenin altında kalan, bunları karşılayan ya da bunlardan daha iyi olanların altını çizmeyi umuyoruz. Uyumda ciddi açıklar belirlediğimiz durumlarda, bu açıkların mülteci statüsü edinmek için başvuruda bulunanlara etkilerini vurgulamayı, ayrıca somut ve uygun tavsiyelerde bulunmayı hedefliyoruz.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.