Yayin Çocuk Hakları Komitesine Yönelik STK Raporu-Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Silahlı Çatışma

325
Çocuk Hakları Komitesine Yönelik STK Raporu-Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Silahlı Çatışma
Çocuklar için Adalet Girişimi
Gölge Rapor
Türkiye
2009
Çocuk Hakları Komitesine Yönelik STK Raporu-Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Silahlı Çatışma
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.