Yayin İlköğretimde Haklarımız Var-İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları

327
İlköğretimde Haklarımız Var-İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları
Eğitim Reformu Girişimi; Şahin Antakyalıoğlu, Türkay Asma, Dilek Kumcu, Zeynep Oya Usal, Sevgi Usta Sayıta, Özge Yücel Dericiler
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2009
“İlköğretimde Haklarımız Var!: İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları”, Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) Haziran 2007-Nisan 2009 döneminde yürüttüğü “Eğitimde Haklar” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Bu çalışmada ele alınan hak arama yolları, ulusal hukuk ve Türkiye’nin benimsediği uluslararası hukuk mekanizmalarınca sunulan yolları içerir
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Eğitim Hakkı
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.