Yayin İHD 12 Haziran 2011 Günü Yapılan Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu

328
İHD 12 Haziran 2011 Günü Yapılan Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu
İnsan Hakları Derneği
Yerinde Gözlem Raporu
Türkiye
2011
bu rapor 12 Haziran 2011 günü yapılan seçimlerin gözlemi ile ilgili olup, seçim takviminin başladığı 14 Marttan seçimin yapıldığı 12 Hazirana kadar geçen 3 aylık süreyle ilgili “Kişi Güvenliği ve Özgürlüğü”, “Toplantı ve Gösteri Hakkı”, “İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü”, “Yaşam Hakkı”, “Vücut Dokunulmazlığının Korunması Hakkı” gibi temel haklar konusunda kampanya süresince yaşanan ihlaller, Anayasa ve yasalardan kaynaklanan “Seçme ve Seçilme Hakkı” ihlalleri, “Seçimin Finansmanı”, “Seçimlerde Seçim Kampanyaları Ve Medyanın Tutumu”, “kadın erkek eşitliği”, “seçim idaresinden kaynaklanan ihlaller ve “YSK’nın Tutumu” gibi konularda değerlendirme raporumuz daha sonra hazırlanarak kamuoyuna sunulacaktır. Bu raporumuz özet mahiyette olup, ayrıca şube raporları tanzim edilip rapor ekine konulacak ve kamuoyuna sunulacaktır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Seçme ve Seçilme Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.