Yayin Gezi Parkı Eylemlerinden Bir Yıl Sonra

33
Gezi Parkı Eylemlerinden Bir Yıl Sonra
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Raporlar
İstanbul
2014
Uluslararası Af Örgütü tarafından Gezi Parkı eylemlerinin ardından geçen bir yıl içerisindeki yargı süreçlerinin ve genel hak ihlallerinin incelendiği ve önerilerin sunulduğu rapor.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.