Yayin İnsan Hakları Ulusal Kurumları-Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler

330
İnsan Hakları Ulusal Kurumları-Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Veysel Eşsiz
Raporlar
Ankara
2009
Bu rapor, dünya genelinde on ülkede bulunan insan hakları ulusal kurumlarını, bu kurumlara ilişkin olarak BM nezdinde kabul edilen Paris İlkeleri'nden hareketle inceleme amacını taşımaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.